Jesteś tutaj: Bip -> Instrukcja obsługi BIP
Instrukcja obsługi BIP

Zapraszamy osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) do zapoznania się z instrukcją korzystania z jego zasobów i funkcjonalności.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci internet.

Zagadnienia formalno-prawne

Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.:

  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze.zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
  • Spełnia także minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej

Treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. Każda informacja publiczna została szczegółowo oznaczona w metryce komunikatu oraz rejestru zmian strony. Metryka komunikatu oraz  rejestr zmian posiadają pole zawierające informacje dotyczące, redaktora który wprowadził informację do Biuletynu Informacji Publicznej wraz z datą i czasem wykonania tej operacji.

Nawigacja

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia: nagłówek BIP, menu przedmiotowe, pole prezentacji treści oraz stopka BIP.

  • Nagłówek BIP to górna część BIP. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Składa się z paska ułatwiające korzystanie z BIP osobom słabowidzącym i słabosłyszącym. Zawiera okno wyszukiwarki, nazwę podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP i udostępniającego informację oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie. Menu umożliwia odnalezienie żądanych informacji publicznych. W tej części znajdują się uchwały, stanowiska oraz protokoły z posiedzeń Zarządu Związku, Zgromadzenia Ogólnego oraz Komisji Rewizyjnej.
  • Pole prezentacji treści to największa część BIP, znajdująca się w środkowej części ekranu. Służy do prezentacji opublikowanych treści (informacji publicznych).
  • W Biuletynie informacji Publicznej oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania.
  • Stopka BIP to dolna część Biuletynu. Jest ona niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Jej zawartość związana jest przede wszystkim z redakcją BIP, zawiera odnośniki do informacji o polityce prywatności oraz oświadczenia związanego z dostępnością stron internetowych.