Jesteś tutaj: Bip -> Zakończone
Zakończone

2024 rok

Zapytanie ofertowe na usługę hotelarską  w zakresie  wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej dla maksymalnie 60 osób  – uczestników spotkania informacyjnego dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Oferty należy przesłać n adres biuro@subregion-polnocny.pl do dnia 08.05.2024r. do godziny 12.00.

Termin realizacji zamówienia 21-22.05.2024r.


„USŁUGI – Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla budowy dwóch tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”

Nr sprawy ZGiPSP.271.1.2024

Tryb zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

Rodzaj zamówienia: Usługi

Adres dokumentów zamówienia

Ogłoszenie z dnia 01.02.2024 r. o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17”

Ogłoszenie z dnia 01.02.2024 r. o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609”

Ogłoszenie z dnia 01.02.2024 r. o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 6”

2023 rok

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (Dział II Rozdział 3 Oddział 2 (art. 132-139) Ustawy PZP) na: USŁUGI – Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla budowy trzech tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – zamówienie znak ZGiPSP.271.13.2023 – zadanie A

2022 rok

Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Szczegóły zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

2021 rok

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego zaprasza do udziału w postępowaniu pn. ”Wykonanie opracowania dot. przebiegu tras rowerowych 6 i 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”.

Termin składania ofert: 29.09.2021 r. godz. 15:00

Szczegóły zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

2020 rok