Jesteś tutaj: Bip -> Zarząd Związku
Zarząd Związku

Zarząd składa się z 8 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 5 lat. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele 3 największych pod względem liczby mieszkańców miast subregionu północnego tj. 2 przedstawicieli Częstochowy, 1 przedstawiciel Kłobucka oraz Myszkowa, 2 przedstawicieli powiatu częstochowskiego oraz 2 przedstawicieli powiatów kłobuckiego i myszkowskiego. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków Zarządu Przewodniczącego Związku. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 5 lat.

Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy Przewodniczący Związku
Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy Przewodniczący Związku
Henryk Kiepura Starosta Powiatu Kłobuckiego Członek Zarządu
Henryk Kiepura Starosta Powiatu Kłobuckiego Członek Zarządu
Jerzy Zakrzewski Burmistrz Gminy Kłobuck Członek Zarządu
Jerzy Zakrzewski Burmistrz Gminy Kłobuck Członek Zarządu
Krzysztof Smela Starosta Powiatu Częstochowskiego Członek Zarządu
Krzysztof Smela Starosta Powiatu Częstochowskiego Członek Zarządu
Piotr Kołodziejczyk Starosta Powiatu Myszkowskiego Członek Zarządu
Piotr Kołodziejczyk Starosta Powiatu Myszkowskiego Członek Zarządu
Robert Nowak Wójt Gminy Przyrów Członek Zarządu
Robert Nowak Wójt Gminy Przyrów Członek Zarządu
Włodzimierz Żak Burmistrz Miasta Myszków Członek Zarządu
Włodzimierz Żak Burmistrz Miasta Myszków Członek Zarządu
Piotr Grzybowski Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Członek Zarządu
Piotr Grzybowski Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Członek Zarządu